30. 03. 2020

Zrušení ozdravných pobytů a vodáckého kurzu

Vzhledem k současné situaci se ruší ozdravné pobyty a vodácký kurz. Dle MŠMT ...více
10. 02. 2020

Bakaláři pro všechny žáky

Od 1. 2. 2020 plně využíváme systém Bakalářů pro veškerou agendu školy, a to i pro tří ...více
31. 08. 2019

Jmenování ředitelky školy

S platností k 1. 2. 2020 byla jmenována nová ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Maděrová. ...více
31. 08. 2019

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 23. 9. 2019 18. 11. 2019 20. 4. 2020 se třídní s ...více

Přípravná třída

Na naší škole byla přípravná třída zřízena roku 2007.

Ve třídě pracuje malý kolektiv dětí, max. 15 žáků pod vedením paní učitelky Mgr. Vladimíry Zikové a paní asistentky Moniky Havlíčkové.

Současná přípravná třída je umístěna v klidné části areálu odloučeného pracoviště ve Školní ulici. Děti mají vedle své třídy sociální a hygienické zázemí, družinu, mohou využívat další prostory školy: tělocvičnu, hřiště s herními prvky, knihovnu, kinosál, počítačovou učebnu, po domluvě mohou navštívit i výuku v prvních třídách.

Cílem přípravné třídy je připravit děti na bezproblémové začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v prvním třídě a předejít případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich celkový rozvoj ve spolupráci s rodiči.

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu v přípravné třídě

Vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem přípravné třídy. Zařízení děti připravuje pomocí výchovně vzdělávacích prostředků, organizovaných činností: jako jsou hry, rozhovory, učení, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti, vycházky, výlety, kulturní akce. Dále se zaměřujeme na rozvoj komunikačních dovedností, řečovou průpravu, rozvoj předčtenářských a sociálních dovedností dítěte, grafomotorických dovedností a všeobecnou přípravu na úspěšný vstup do první třídy.

Děti mohou docházet do ranní i odpolední družiny, mají možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou, aktivně se účastní akcí školy.

Režim dne v přípravné třídě

Režim v přípravné třídě je zpočátku podobný režimu v mateřské škole, od druhého pololetí přechází na volnější režim základní školy, děti si již méně hrají a více se systematicky připravují na vstup do první třídy. Vyučovací bloky jsou přizpůsobené aktuálním individuálním potřebám žáků třídy.

6:00-7:40 Ranní družina

7:40-8:00 příchod dětí do třídy, příprava na vyučování, volná hra dětí

8:00-8:15 úklid a příprava na vyučování, pohybová hra

8:15-8:45 komunikační činnosti v kruhu

8:45-9:00 přestávka, hra

9:00-9:30 činnost I. (grafomotorika, pracovní sešity)

9:30-10:00 svačina, relaxace, hra

10:00-10:40 činnost II. (výtvarné, pracovní, pohybové či hudební činnosti)

10:40-11:45 pobyt venku, didaktické hry

11:45 odchod do družiny či domů

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
4700
Ne
3960

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova