30. 03. 2020

Zrušení ozdravných pobytů a vodáckého kurzu

Vzhledem k současné situaci se ruší ozdravné pobyty a vodácký kurz. Dle MŠMT ...více
10. 02. 2020

Bakaláři pro všechny žáky

Od 1. 2. 2020 plně využíváme systém Bakalářů pro veškerou agendu školy, a to i pro tří ...více
31. 08. 2019

Jmenování ředitelky školy

S platností k 1. 2. 2020 byla jmenována nová ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Maděrová. ...více
31. 08. 2019

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 23. 9. 2019 18. 11. 2019 20. 4. 2020 se třídní s ...více

Projekt „Třídíme ve škole“

Významným přínosem naší školy k ochraně a tvorbě životního prostředí patří sběr odpadu a pomoc při jeho separaci a následnému využití. Vzhledem k poloze nedaleko hnědouhelných dolů, tepelných elektráren a v blízkosti chemické výroby jsme oblastí nejen s poškozeným životním prostředím, ale rovněž s občany nesoucími morální zodpovědnost za svou krajinu, kterou chceme předat svým potomkům v mnohem lepším stavu. Snahou školy je směřovat žáky k rozvoji myšlení právě tímto směrem, protože oni jsou naší budoucností. Třídění je zajišťováno ve vzájemné spolupráci mezi vedením školy, školními zaměstnanci i pedagogickými pracovníky. Podpora vzdělávání probíhá v rámci výuky a také při organizaci projektových dnů školy se zaměřením na environmentální výchovu s aktivním zapojením žáků.

Škola spolupracuje s firmou Metallplast, AVE a celostátním projektem Recyklohraní společnosti Asekol.

Co a jak třídíme:

a) Papír

 • sběrné nádoby ve všech třídách
 • sběrné nádoby na chodbách
 • sběrný kontejner v areálu školy
 • 5 krát ročně sběr papíru ve školním roce

b) Plast

 • sběrné nádoby ve všech třídách
 • sběrné nádoby na chodbách
 • sběrný kontejner v areálu školy
 • sběr víček na pomoc handicapovaným dětem

c) Elektroodpad

 • 3 sběrné nádoby ve škole na drobný elektroodpad
 • 3 krát ročně svoz objemnějšího elektroodpadu
 • 2 sběrné nádoby na baterie

d) Oblečení

 • 1-2 krát v roce sběr oblečení, škola jedná o umístění sběrného boxu na textil

e) Bioodpad

 • kompostér umístěný v areálu školy

f) Směsný odpad

 • sběrné nádoby ve všech třídách
 • sběrné nádoby na chodbách
 • vlastní plastové popelnice v areálu školy

Schémata přínosu sběru najdete zde.

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
4700
Ne
3960

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova