04. 01. 2021

Aktuální informace k obědům

Sledujte, prosím, aktuální změny nabídek oběda v systému na stránce www.strava.cz, čís ...více
30. 12. 2020

Rozvrhy - distanční výuka

Vážení zákonní zástupci, pro období 4. 1. 2021 - 10. 1. 2021 platí pro výuku 3. - ...více
04. 11. 2020

Pomoc dětem - přístup k online výuce

Znesnáze,  Česko.Digital  a podobné organizace připravily pro děti ...více
20. 10. 2020

Poradenství a psychologická pomoc

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut Týká se vás ...více

SOUZNĚNÍ ČLOVĚKA S PŘÍRODOU

Pro žáky druhého stupně Základní škola Vojnovičova zorganizovala dva výjezdní pobyty v lokalitě Borovice, Mukařov u Mnichova Hradiště. První výjezd v termínu 7. - 11. 10. 2019 pro žáky 6. a 7. tříd a druhý hned následně od 14. do 18. 10. 2019, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd, aby bádali, zkoumali a poznávali přírodu, lesy a louky, ale také statek, sad nebo dokonce pivovar díky projektu SFŽP ČR „Souznění člověka s přírodou“. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Projekt probíhal vždy v rozsahu 4 dní (respektive 5), v rozsahu celkem 24 hodin environmentální výchovy při každém z výjezdů pod garancí školní koordinátorky EVVO Mgr. Jaroslavy Arnoštové. Využili jsme především místních lokalit, společností a firem. Aktivity byly zaměřeny na tři oblasti využívání a chování člověka v krajině – využití a hospodaření s vodou, výroba potravin a zemědělství, dále trvalá udržitelnost spolu s lesním hospodářstvím. Řada dílčích činností byla realizována jako venkovní – tedy v přírodě, například návštěva místních sádek, statku v nedaleké obci Jivina či terénní exkurze do lesa, děti hledaly, tvořily či pracovaly přímo v daných venkovních lokalitách. Kladně hodnotíme, že řada aktivit byla praktických a vyžadujících spolupráci mezi žáky, dále sebehodnocení a hodnocení jednotlivých aktivit i vlastních činností.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz

O akci si můžete též přečíst v ústeckém deníku.

Výukový program jednotlivých dní zahrnoval:

1. a 2. den Žáci se prostřednictvím dvoudenních aktivit zaměřili na otázky: Jak se potraviny, které jíme, a věci, které používáme, dostanou k nám? Jakým způsobem se dostane mléko do krabice a co vlastně mléko je? Co je nutné udělat pro to, abychom se mohli zakousnout do krajíce chleba?     

3. den Žáci se prostřednictvím výukového programu seznámili zábavnou a zajímavou formou s principem, obsahem a významem trvalé udržitelnosti. Téma trvalé udržitelnosti spojili s její praktickou aplikací, kterou představuje hodnocení hospodaření v lesích pomocí reálných kritérií a indikátorů. V tento moment se studenti stávali aktivními objeviteli problematiky lesního hospodaření a jako juniorští auditoři také na závěr auditorské pochůzky po lese vyjadřují svůj postoj k udělení juniorského certifikátu PEFC danému lesnímu majetku.

4. a 5. den Voda je dar přírody, se kterým je třeba nakládat stejně opatrně, jako se svým životem. Proto jsme zařadili do programu seznámení žáků s vodními živočichy i rostlinami. Naší snahou bylo upozornit na důležitost vodních zdrojů a problematiku jejich znečišťování.

  

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
5703
Ne
4299

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova