01. 10. 2019

Nabídka sportovních kurzů

  LVK-I. – TELNICE (příměstský kurz: zimní pobyt v horách s ly ...více
31. 08. 2019

Rezignace ředitele školy

Ke dni 31.08.2019 rezignovala ze zdravotních důvodů na funkci ředitele školy PaedDr. A ...více
30. 08. 2019

Informace o školním roce 2019/20

Vážení rodiče, informace o průběhu školního roku 2019/2020 naleznete v informační ...více
28. 08. 2019

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 23. 9. 2019 18. 11. 2019 20. 4. 2020 Pokud n ...více

SOUZNĚNÍ ČLOVĚKA S PŘÍRODOU

Pro žáky druhého stupně Základní škola Vojnovičova zorganizovala dva výjezdní pobyty v lokalitě Borovice, Mukařov u Mnichova Hradiště. První výjezd v termínu 7. - 11. 10. 2019 pro žáky 6. a 7. tříd a druhý hned následně od 14. do 18. 10. 2019, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd, aby bádali, zkoumali a poznávali přírodu, lesy a louky, ale také statek, sad nebo dokonce pivovar díky projektu SFŽP ČR „Souznění člověka s přírodou“. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Projekt probíhal vždy v rozsahu 4 dní (respektive 5), v rozsahu celkem 24 hodin environmentální výchovy při každém z výjezdů pod garancí školní koordinátorky EVVO Mgr. Jaroslavy Arnoštové. Využili jsme především místních lokalit, společností a firem. Aktivity byly zaměřeny na tři oblasti využívání a chování člověka v krajině – využití a hospodaření s vodou, výroba potravin a zemědělství, dále trvalá udržitelnost spolu s lesním hospodářstvím. Řada dílčích činností byla realizována jako venkovní – tedy v přírodě, například návštěva místních sádek, statku v nedaleké obci Jivina či terénní exkurze do lesa, děti hledaly, tvořily či pracovaly přímo v daných venkovních lokalitách. Kladně hodnotíme, že řada aktivit byla praktických a vyžadujících spolupráci mezi žáky, dále sebehodnocení a hodnocení jednotlivých aktivit i vlastních činností.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
3543
Ne
3132

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova