02. 10. 2018

Schůzka třídních důvěrníků

Schůzka třídních důvěrníků se bude konat v úterý 2.10.2018 v 17:30 v bývalé sborovně š ...více
14. 09. 2018

Sběr papíru

Základní informace k organizaci sběru papíru pro tento školní rok zde. ...více
13. 09. 2018

Nabídka sportovních kurzů

Nabídka sportovních kurzů se ZŠ Vojnovičova 2018/2019:   LVK-I. – TELNICE ...více
22. 08. 2018

Přijmeme učitele/ku prvního stupně

Do svých řad rádi přijmeme kolegu/yni pro výuku dětí na prvním stupni. Zájemci, kontak ...více

Základní informace

       

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace je od září 2016 zapojena do tříletého projektu 2016 – 2019 s názvem „The wonderland of languages“ v rámci programu Erasmus + Strategická partnerství pouze mezi školami. Tento projekt je financován z prostředků EU.

Zúčastněné země: Švédsko, Velká Británie, Česká republika, Turecko, Kréta, Portugalsko, Ibiza

Název projektu: „The wonderland of languages“

Sledujte i informace na Facebooku.

Erasmus+

Ve dnech 19. – 23. 2. 2018 se na naší škole uskutečnil seminář pro 21 pedagogů z šesti evropských zemí: Švédska, Velké Británie, Portugalska, Řecka, Španělska a Turecka. Tento seminář „ Drama as a way to work with inclusion“ byl zaměřen na práci s dramatickou výchovou na naší škole s ohledem na inkluzi a byl součástí společného projektu „Wonderland of languages“.

Erasmus tým se seznámil s metodami použití dramatické výchovy jako např. „Story mapping“ a „Walking through the story“.  Zároveň se zahraniční hosté zúčastnili dvou projektových dnů:  „Czechia – Česko“ a „Deskohraní“ a zhlédli divadelní představení žáků šestých ročníků. Pro naše hosty jsme připravili bohatý program nejen ve škole, ale ukázali jsme jim také krásy naší země v podobě Komáří Vížky, Litoměřic, Terezína či Prahu.

Všem se seminář na naší škole velice líbil a bylo dohodnuto, že vybrané děti ze všech zúčastněných zemí secvičí do příštího semináře, který se bude konat na podzim ve Švédsku, pohádku „Red Riding Hoot O Červené karkulce“, tentokrát za použití nové metody „Story mapping“.

 Zpracovala: Mgr. Gabriela Vrkočová

Video z akce zde.

er4.jpg er3.jpg er.jpg er2.jpg

Žáci 7. B pracují na projektu

Děti 7. B uchvátil projekt, na kterém pracovali v rámci programu Erasmus. Moc je tvorba bavila. Žáci se naučili nová slovíčka z několika evropských jazyků, která výtvarně zpracovali, fotili, nahrávali a následně vkládali do programu kizoa a tvořili jsme video. 
Děti se tak učí zábavnou formou pracovat se slovní zásobou a zároveň pracovat s médii a tvořit samostatně videa. 
Podívejte se zde
 

Erasmus + Programme Wonderland of languages Portugal 2017

Ve dnech 25. - 29.9. 2017 se 4 pedagogové naší školy zúčastnili projektu Wonderland of languages v rámci programu Erasmus +, který se uskutečnil v Portugalsku v městečku Vieira de Leiria. Tematicky byl program zaměřen na využití ICT a všech digitálních médií ve výuce.

V rámci školení byli pedagogové všech 7 zemí seznámeni s různými programy a inovacemi, které mohou pomoci ve výuce ICT. Též probíhalo vzájemné navazování kontaktů jednotlivých škol v  E-Twinningu. Portugalští organizátoři nás provedli několika školami v městečku Vieira di Leiria - od mateřinky po střední školu, školami soukromými i státními.  Uskutečnila se řada exkurzí, kde si všichni pedagogové prohlédli vybavení škol, práci dětí a mohli si promluvit s portugalskými kolegy. Portugalští hostitelé nezapomněli ani na bohatý kulturní program pro evropské hosty. Prohlédli jsme si např. Muzeum skla v Marinha Grande, katedrálu Batalha, hrad v Leiře, městečko Nazaré a také palác Sintra.

Na závěr celého týdne se uskutečnil celodenní výlet do hlavního města Lisabon, kde jsme měli možnost prohlédnout si katedrálu Jeronimos, historické a moderní centrum města. Program portugalského pobytu hodnotíme velmi pozitivně. Přivezli jsme si mnoho nových poznatků, spoustu důležitých kontaktů a velké množství inspirace do různých výukových hodin. 

6. A a Pie Corbett

Také třída 6. A si vyzkoušela ztvárnit text pohádky Máša a tři medvědi podle Pie Corbetta. Vznikl velmi netradiční útvar, který ale děti pobavil. Viz foto

Zkoušíme dle Pie Corbetta

Dnešní hodina DV v 6. C se nesla v duchu ideálů Pie Corbetta - jedná se o britského spisovatele a dramatika, dále lektora vzdělávání. Jeho přístup k psaní a vzdělávání se často uplatňuje v britských základních školách. Text i mluvený projev si děti doplní řadou gest. Děti z 6. C si takto připravily pohádku Máša a tři medvědi. Jedná se o další aktivitu do projektu Erasmus. Obdobně pracují i další 6. třídy.

Foto zde

Řecké setkání

Další výjezd v rámci projektu Erasmus se konal začátkem května do Řecka. Opět se sešli zástupci všech zúčastněných zemí: Češi, Řekové, Portugalci, Španělé, Angličané, Švédové a Turci. Za naši školu tentokrát cestovaly Gabriela Vrkočová a Kamila Nováková. V průběhu pobytu jsme se dozvěděly mnoho zajímavého o řecké kultuře a řeckém vzdělávacím systému. Zajímavostí byla výroba květinových věnců a ozdob během pondělí 1. května.

Výrazně nás zaujala návštěva místní spřátelené školy, kdy jsme pozorovaly výuku anglického jazyka i jiných předmětů, prohlédly jsme si různé učebny výukových předmětů i výpočetní techniky. Určitě závidíme čtvrtletní letní prázdniny, které řeckým dětem začínají už v polovině června.

Řecké děti s námi hovořily plynnou angličtinou, popisovaly své dopisování s českými kamarády a s velkou srdečností převzaly další dopisy od našich dětí, které jsme jimpředávaly. Na oplátku pro nás měly připravené překvapení. Zazpívaly nám několik písniček a po ukázce tanců jsme se zapojily i my, vyzkoušely jsme si jeden z místních tanců, naštěstí jen pomalejší verzi.

Zároveň jsme měly možnost setkat se se zástupci řeckých rodičů, kteří pro nás připravili pohoštění - ukázku tradičních řeckých jídel. Obyvatelé řeckého ostrova Kréta na nás působili jako dobrosrdeční a obětaví lidé, kteří chtějí svou domovinu ukázat v co nejlepším světle.

Prohlídka Knossu a následná přednáška v muzeu - jako praktické ukázky, jak zvýšit zájem o dějiny starověkého světa - byly vrcholem našeho pobytu. Vidět na vlastní oči opravdové historické předměty z dávných dob bylo úžasné.

Setkání ve slunném Řecku bylo příjemné, loučení těžké. Teď se těšíme na další schůzku, tentokrát v Portugalsku.

Weebly

Pro tento mezinárodní projekt byly vytvořeny společné stránky pro všechny zúčastněné strany. Zde si můžete prohlédnout výsledky jednotlivých mezinárodních aktivit, výrobky žáků apod. Sledujte zde.

Výjezd do Velké Británie – Erasmus +

V rámci projektu  “The wonderland of languages“  Erasmus +, což je strategické partnerství  mezi školami v různých evropských státech,  vyrazili ve dnech 19. – 25. 2. tři učitelé naší školy do Velké Británie. Spolu s učiteli z Kréty, Portugalska, Švédska, Ibizy a Turecka absolvovali řadu seminářů týkajících se vzdělávání ve Velké Británii, navštívili školu Cobden v Loughbourough, podívali se do hodin, seznámili se s technikou Storytelling and story-making od Pia Corbetta, tuto techniku si vyzkoušeli i v mateřském jazyce. Projekt je zaměřen na pohádky jako prostředek vzájemného dorozumívání.

Výjezd byl velmi přínosný, učitelé se podělili o zkušenosti ve vzdělávání ve svých zemích, seznámili se s novými technikami, přístupy a metodami.

Učitelé prezentovali naši školu v zahraničí, představili dramatizaci Máša a tři medvědi, získali kontakty na žáky ze spřátelených škol k vzájemnému dopisování. Spolupráce umožní rozvoj vzájemné komunikace a navázání mezinárodních přátelství.

Fotografie zde.    

 

 

Představení pro spolužáky

V pátek 17. 2. od 9 hodin si šesté třídy a nepovinná dramka připravily ukázku svých dramtickcých vystoupeních na téma Máša a tři medvědi. V roli publika se ukázaly děti z prvních a druhých tříd a také děti z 5. C. Představení bylo zajímavé a na konci nechyběl potlesk.

Foto

Video

 

Šestky nacvičují

Erasmus: Máša a tři medvědi

Šesté třídy nacvičují v rámci dramatické výchovy představení Máša a tři medvědi, které připravujeme do projektu Erasmus. Každá ze zapojených evropských škol svým vlastním způsobem zpracovává stejnou pohádku a na sdílených nahrávkách si je pak porovnáme. Naše tři šestky se tématu ujaly každá po svém – máme tak klasické zpracování, parodii i pantomimu. Svoji verzi nacvičují i děti z nepovinné DV – Medvídek Míša a tři Máši. Jednotlivá představení nafilmujeme a také v pátek 17. 2. Předvedeme v našem kinosále mladším spolužákům.

Mgr. Lucie Marková

video 6. A

video 6. B

video 6. C

 

Šesté třídy nacvičují v rámci dramatické výchovy představení Máša a tři medvědi, které připravujeme do projektu Erasmus. Každá ze zapojených evropských škol svým vlastním způsobem zpracovává stejnou pohádku a na sdílených nahrávkách si je pak porovnáme.

Více u třídy:

6. A

6. B

6. C

Výměna vánočních a novoročních přání

V rámci prvních aktivit spolupráce mezi jednotlivými zeměmi došlo k výměně přání mezi dětmi zúčastněných zemí. První práce byly vytvořeny na Krétě.

Další pohlednice se rozesílají z Čech - z Ústí nad Labem.

„Wonderland of languages“

Naše škola měla jako jedna z mála to štěstí, že byla zařazena do projektu skupiny evropských škol  - do programu Erasmus +, který je financován z prostředků EU. Naše partnerské školy jsou ve Švédsku, Velké Británii, Turecku, Portugalsku, na Krétě a na Ibize. Koordinátoři a učitelé všech zemí se budou pravidelně během tří let setkávat na seminářích a mezinárodních setkáváních a budou si vyměňovat zkušenosti, učit se společně novým zajímavým metodám výuky a plánovat četné aktivity zaměřené na komunikaci dětí, hlavně v podobě pohádky a hry.

V lednu 2016 se jako zástupce naší školy zúčastnila Gabriela Vrkočová ve švédském Göteborgu jednání se zástupci Velké Británie, Švédska a Turecka, kde všichni společně vytvořili projektovou žádost, která byla na konci srpna podpořena komisí EU. V listopadu se koordinátoři všech zúčastněných zemí opět sešli ve Švédsku a začala intenzivní spolupráce. Do projektu budou zapojeny stovky dětí a učitelů. Spolupráce umožní rozvoj vzájemné komunikace a výměnu zkušeností mezi školami na různých úrovních i navázání mezinárodních přátelství. Projekt se zaměřuje na pohádky jako prostředek vzájemného dorozumívání a dětem blízkou možnost sdělovat své myšlenky a názory a vzájemně se poznávat. Protože jsou právě pohádky ve všech zemích u dětí velice oblíbené, umožňují zajímavou formou srovnávat pohled na známé dětské příběhy mezi jednotlivými zeměmi.
Před Vánocemi děti všech zúčastněných zemí nakreslily a vytvořily vánoční pohlednice, které byly rozeslány všem partnerským školám. Děti, které si chtěly dopisovat s kamarády ze zahraničí, připsaly zároveň svou adresu nebo mail, tím byl navázán konkrétní mezinárodní kontakt mezi dětmi a vznikla tak nová kamarádství.
V únoru se bude konat šestidenní seminář v Anglii, jehož se zúčastní spolu s koordinátorem školy další dva učitelé naší školy. Získané poznatky budou poté učitelé přinášet do své původní školy a následně secvičovat s dětmi v rámci dramatické výchovy nová divadelní představení, která jsou dalším výstupem projektu.
Už se na spolupráci všichni velice těšíme.


Koordinátor ZŠ Vojnovičova: Mgr. Gabriela Vrkočová

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
22
Ne
23

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova