30. 03. 2020

Zrušení ozdravných pobytů a vodáckého kurzu

Vzhledem k současné situaci se ruší ozdravné pobyty a vodácký kurz. Dle MŠMT ...více
10. 02. 2020

Bakaláři pro všechny žáky

Od 1. 2. 2020 plně využíváme systém Bakalářů pro veškerou agendu školy, a to i pro tří ...více
31. 08. 2019

Jmenování ředitelky školy

S platností k 1. 2. 2020 byla jmenována nová ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Maděrová. ...více
31. 08. 2019

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 23. 9. 2019 18. 11. 2019 20. 4. 2020 se třídní s ...více

Dopravní výchova

Dne 29. 4. 2015 se žáci naší školy zúčastnili dopravní soutěže. Utkali jsme ve dvou kategoriích - mladší a starší. Soutěžní dopoledne bylo rozděleno na čtyři etapy – test z dopravních značek, jízda na kole podle předpisů, test ze zdravovědy a poslední, asi nejnáročnější, byla jízda přes překážky. Celá soutěž proběhla za slunečného počasí, díky velké snaze účastníků a podpoře pedagogů se soutěž vydařila. I přestože jsme se neumístili na prvních místech, těšíme se na další ročník soutěže.

Dne 10. 3. a 17.4. proběhl  v ŠD 3, 4 a 11 projekt Dopravní výchova. První den se děti seznámily s dopravními předpisy pro chodce a cyklisty, kde pracovaly na nástěnce s obrázky. Dále jsme pro ně měli připravenu práci ve třech skupinách, kde se navzájem seznamovaly se značkami, povinnou výbavou kola a správným a nesprávným chováním na komunikacích. Tento den jsme završili malým dopravním testem.

13.4. proběhlo vyhodnocení testu a následně jsme se vydali do okolí školy na vycházku, kde  děti pozorovaly chování řidičů a chodců na silnici. Také jsme si opakovali, jak se chováme na přechodu, chodníku  a v dopravních prostředcích.

17.4.děti shlédly prezentaci na interaktivní tabuli z datakabinetu k dopravní výchově, odpovídaly na otázky a posléze si vyzkoušely i jízdu zručnosti na koloběžkách na hřišti naší ZŠ.

Fotografie z akce najdete zde.


V týdnu od 4. do 10. května 2015 bude probíhat třetí celosvětový týden bezpečnosti silničního provozu (http://www.who.int/roadsafety/week/2015/en/), které pořádá Ministerstvo dopravy, Besip, Mezinárodní zdravotnická organizací / WHO / spolu s  o.p.s. Bezpečně na silnicích pod záštitou ministra školství, Asociace krajů a OSN.

Naše škola byla oslovena zástupcem Týmu silniční bezpečnosti, aby své aktivity prezentovala dále jako Škola dobrého příkladu. Během uvedeného týdne bude probíhat několik směrů aktivit v rámci projektových dnů zaměřených na dopravní výchovu. Bude se jednat o preventivní dopravně bezpečnostní aktivity v celé ČR. Akce budou probíhat od mateřských škol a center, přes základní školy a školská zařízení až po volnočasová a dobrovolnická mládežnická centra.

V rámci tohoto projektu vzniknou nové webové stránky věnované této akci a po jejím uplynutí budou plnit roli jakéhosi „meeting pointu“ a budou k dispozici všem, kteří se zajímají o bezpečnost dětí na silnicích. Měly by tam být metodiky k výuce dopravní výchovy na ZŠ a MŠ, výukové materiály Besipu, videospoty, fotografie, tiskové zprávy, statistiky, pozvánky na další dopravně bezpečnostní akce apod. Dále zde najdete detailní seznam dopravních hřišť v ČR, vč. adres a kontaktů (řada z nich je otevřena v odpoledních hodinách a o víkendech, aby na ně mohli zavítat rodiče s dětmi a věnovat se zábavnou formou prevenci vzniku nehod).

Protože se snažíme získat v letošním školním roce značku ZDRAVÁ ŠKOLA, chceme se zapojit nejen do tohoto týdne řadou menších projektů, ale máme na 5. června 2015 naplánovaný celoškolní projektový DEN ZDRAVÍ, kde si děti na vlastní kůži okusí, co je to bezpečnost v silničním provozu.

Náměty k dopravní výchově najdete zde.

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
4700
Ne
3960

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova