30. 03. 2020

Zrušení ozdravných pobytů a vodáckého kurzu

Vzhledem k současné situaci se ruší ozdravné pobyty a vodácký kurz. Dle MŠMT ...více
10. 02. 2020

Bakaláři pro všechny žáky

Od 1. 2. 2020 plně využíváme systém Bakalářů pro veškerou agendu školy, a to i pro tří ...více
31. 08. 2019

Jmenování ředitelky školy

S platností k 1. 2. 2020 byla jmenována nová ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Maděrová. ...více
31. 08. 2019

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 23. 9. 2019 18. 11. 2019 20. 4. 2020 se třídní s ...více

Projekty

Erasmus+

 „Wonderland of languages“


Naše škola měla jako jedna z mála to štěstí, že byla zařazena do projektu skupiny evropských škol  - do programu Erasmus +, který je financován z prostředků EU. Naše partnerské školy jsou ve Švédsku, Velké Británii, Turecku, Portugalsku, na Krétě a na Ibize. Koordinátoři a učitelé všech zemí se budou pravidelně během tří let setkávat na seminářích a mezinárodních setkáváních a budou si vyměňovat zkušenosti, učit se společně novým zajímavým metodám výuky a plánovat četné aktivity zaměřené na komunikaci dětí, hlavně v podobě pohádky a hry.
V lednu 2016 se jako zástupce naší školy zúčastnila Gabriela Vrkočová ve švédském Göteborgu jednání se zástupci Velké Británie, Švédska a Turecka, kde všichni společně vytvořili projektovou žádost, která byla na konci srpna podpořena komisí EU. V listopadu se koordinátoři všech zúčastněných zemí opět sešli ve Švédsku a začala intenzivní spolupráce. Do projektu budou zapojeny stovky dětí a učitelů. Spolupráce umožní rozvoj vzájemné komunikace a výměnu zkušeností mezi školami na různých úrovních i navázání mezinárodních přátelství. Projekt se zaměřuje na pohádky jako prostředek vzájemného dorozumívání a dětem blízkou možnost sdělovat své myšlenky a názory a vzájemně se poznávat. Protože jsou právě pohádky ve všech zemích u dětí velice oblíbené, umožňují zajímavou formou srovnávat pohled na známé dětské příběhy mezi jednotlivými zeměmi.
Před Vánocemi děti všech zúčastněných zemí nakreslily a vytvořily vánoční pohlednice, které byly rozeslány všem partnerským školám. Děti, které si chtěly dopisovat s kamarády ze zahraničí, připsaly zároveň svou adresu nebo mail, tím byl navázán konkrétní mezinárodní kontakt mezi dětmi a vznikla tak nová kamarádství.
V únoru se bude konat šestidenní seminář v Anglii, jehož se zúčastní spolu s koordinátorem školy další dva učitelé naší školy. Získané poznatky budou poté učitelé přinášet do své původní školy a následně secvičovat s dětmi v rámci dramatické výchovy nová divadelní představení, která jsou dalším výstupem projektu.
Už se na spolupráci všichni velice těšíme.


Koordinátor ZŠ Vojnovičova: Mgr. Gabriela Vrkočová

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
4692
Ne
3956

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
klub@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova