06. 07. 2018

Chorvatsko 2018

Spolek rodičů a přátel ZŠ Vojnovičova z. s., Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičov ...více
16. 02. 2018

Volné pracovní místo

Hledáme zaměstnance do provozu.  Profese: úklid, výpomoc v kuchyni, domo ...více
12. 02. 2018

NABÍDKA sportovních kurzů

LVK-I. – TELNICE (příměstský kurz: zimní pobyt v horách s lyžařským výcvikem ...více
22. 01. 2018

Přijmeme učitele anglického jazyka

Do svých řad přijmeme učitele anglického jazyka na 6 hodin týdně v průběhu úterý - pát ...více

(2017/2018)

předpokládané období studia na ZŠ: 2011 - 2020

třídní učitel/ka: Jaroslava Arnoštová (arnostova@zsvojnovicova.cz)

 

Projekt STŘEDOVĚK

Sedmé třídy pracují v hodinách českého jazyka, dějepisu a výtvarné výchovy na proejktu Středověk.

 

Preventivní pobyt: DEŠTNÍK - Kytlice

V termínu 9. – 11. 10. 2017 vyrazily třídy: 7. ABC na akci Deštník do RS U Skály – Kytlice.

Cílem akce bylo seznámit a posílit znalosti žáků v oblasti prevence před alkoholismem a kouřením, dále sportovní aktivity jako turistika, míčové hry, také se seznámit se zajímavými památkami a lokalitami v okolí místa pobytu, zvýšit povědomí o sociálně patologických jevech a jejich prevenci mezi žáky, zvýšit sebevědomí a kladné sebepojetí, uvědomění si vlastního názoru, posílit kritický přístup, povzbuzovat v dětech důvěru v sebe sama i dospělé a učitele, informovat o možných řešeních náročných situací, posilovat kooperaci mezi dětmi.

Kromě aktivit v rámci jednotlivých tříd byly děti zapojeny aktivit v pětičlenných skupinách, do kterých se rozdělili napříč třídami, aby se poznali navzájem.Akce se vydařila, zúčastnilo se jí 51 dětí a s nimi 6 osob pedagogického doprovodu. Plánované aktivity k tématu akce byly v plné míře uskutečněny. Děti navštívily lesní divadlo u obce Mlýny, kde se zapojily do aktivit připravených pedagogy.

Další den (úterý) se díky nepříznivému počasí většina aktivit odehrávala ve společenské místnosti, kde žáci pracovali v rozdělených týmech – tvořili plakát s protialkoholní či protikuřáckou tematikou, spolu vyplnili pracovní listy, seznámili se s riziky. Odpoledne dramaticky ztvárňovali situace podmíněné probíranou tematikou – např. mluvící postižené orgány, podnapilý řidič apod. Odpoledne pedagogové zorganizovali krátkou vycházku k lesnímu rybníku, cestou se prakticky seznamovali s přírodními zajímavostmi, propojili tak právě probírané učivo zeměpisu. Večer společně tvořili báseň na téma: Co jsme zažili na Deštníku. Poslední den zbyl čas kromě balení a úklidu pouze na závěrečný test.Děti měly možnost stravovat se 5krát denně a celodenně využívat pitný režim.  Doprava byla do Kytlice zajištěna vlakem, resp. NAD a zpět soukromým autodopravcem.

Mgr. Lucie Marková

Foto zde

 

Těšíte se na velké přestávky venku?


Ne
1291
Ano
825

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova