06. 07. 2018

Chorvatsko 2018

Spolek rodičů a přátel ZŠ Vojnovičova z. s., Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičov ...více
15. 06. 2018

Příspěvek na ozdravný pobyt

Pojišťovna VZP nabízí příspěvek na ozdravný pobyt žáků - svých pojištěnců. Nutnos ...více
15. 03. 2018

Obědy - jen číslo 1

Od pondělí 19. března 2018 až do odvolání bude z důvodu nemoci ve školní vývařovn ...více
16. 02. 2018

Volné pracovní místo

Hledáme zaměstnance do provozu.  Profese: úklid, výpomoc v kuchyni, domo ...více

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018 – 2019


 Elektronické vyplňování přihlášek k základnímu vzdělávání do 1. třídy

I v tomto roce se budou v našem městě vyplňovat přihlášky elektronicky přes webové stránky města. Elektronickou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "přihláška") je možné vyplnit třemi způsoby:

 

A, Elektronické vyplnění žádosti z vlastního PC

Na internetové adrese:
http://zapiszs.usti-nad-labem.cz

 nebo

B, Elektronické vyplnění v naší škole

S vyplňováním vám pomůže pracovník školy. Je třeba s sebou přinést občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a kartičku pojištěnce dítěte.

Je stanoven termín:

středa 21.03.2018 od 15.00 – 17.00h,

Pokud zvolíte tuto možnost vyplnění elektronické přihlášky, vytiskneme vám ji. S touto vytištěnou a oběma zákonnými zástupci podepsanou přihláškou se dostavíte na oficiální zápis dne 10. dubna 2018. Tam pak proběhne kontrola údajů, případně jejich oprava a dobrovolný motivační pohovor s dítětem.

nebo

C, Vyzvednutí na OMOŠ

na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 1. patro, kancelář č. 215, tel.: 475 271 243,475 271 361. Dle nám poskytnutých informací by s Vámi měl pracovník úřadu přihlášku elektronicky vyplnit.

Oficiální zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019 se bude konat dne 10. dubna 2018 od 13.00 do 18.00. Rádi Vás přivítáme i s Vaším dítětem a s budoucím žáčkem provedeme dobrovolný motivační pohovor. Součástí zápisu bude i Den otevřených dveří s prohlídkou školy a družiny.

Poznámka:

Kritéria přijetí:

1. Spádovost (dítě, s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy, které dovrší do 31. 8. 2018 šestý rok    věku.)

2. Sourozenec ve škole

3. Odklad školní docházky (dítě po odkladu školní docházky pro školní rok 2017/2018, které má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

Důvodem pro případné nepřijetí do 1. třídy na naší škole jsou kapacitní důvody školy.

Předpokládaný počet přijatých žáků je 70.

Ulice spádového obvodu zde.

 

Těšíte se na velké přestávky venku?


Ne
1925
Ano
1308

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova