29. 09. 2017

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Ředitelka Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, vy ...více
28. 09. 2017

NABÍDKA sportovních kurzů

LVK-I. – TELNICE (příměstský kurz: zimní pobyt v horách s lyžařským výcvikem ...více
21. 09. 2017

Sběr papíru

Sběr papíru se koná ve dnech 21. a 22. 9. 2017  na asfaltovém školním hřišti. ...více
01. 09. 2017

Změna školního informačního systému

Vzhledem k nespokojenosti rodičů i učitelů s uživatelskými vlastnostmi informačního sy ...více

Rozpis zájmových útvarů pro šk. r. 2017-18

PŘIHLÁŠKY do zájmových útvarů (ZÚ) jsou k dispozici u vedoucích ZÚ.  

Přihlášku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá žák nebo jeho zákonný zástupce vedoucímu zvoleného .

Případné odhlášení ze ZÚ je nutno oznámit PÍSEMNĚ vedoucímu ZÚ, popř. vedoucí ŠK. ODHLÁŠKA je k dispozici u vedoucích ZÚ, v recepci školy a ve ŠK. 

 

NÁZEV DEN HODINA MÍSTO      VĚK VEDOUCÍ KONTAKT
SPORTOVNÍ                                            (TV 1 = tělocvična „velká škola“, TV 2 tělocvična „Paprsek“)
Florbal ČT 15:30-16:30 TV 1 2.-5.tř. Mgr. J. Hájek hajek@zsvojnovicova.cz
Stolní tenis PO 14:30-15:30 TV 1 3.-9.tř. L. Himmelová himmelova@zsvojnovicova.cz
Míčové hry pro méně pohybově nadané ČT 15:00-16:30 TV 2 3.-4.tř.  P. Kušnírová kusnirova@zsvojnovicova.cz
             
TANEČNÍ, HUDEBNÍ a DRAMATICKÉ        
Písnička PO 15:00-16:30 ŠD 2 0.-5.tř. J. Kudrnová kudrnova@zsvojnovicova.cz
             
TVOŘIVÉ
Keramika PO 14:30-16:00 Výtvarna 4.-5.tř. M. Trenkvicová trenkvicova@zsvojnovicova.cz
Malí kuchaři ÚT 15:00-17:00 Kuchyňka 2.-3.tř. Bc. N. Novotná blaskova@zsvojnovicova.cz
Vařečka ČT 15:15-16:45 Kuchyňka 4.-9.tř. P. Milfaitová milfaitova@zsvojnovicova.cz
             
ROZVOJ NADÁNÍ
Angličtina hrou ST 15:00-16:00 viz přihláška 1.-3.tř. L. Melichová melichova2@zsvojnovicova.cz
Anglická konverzace ST 14:00-15:00 viz přihláška 4.-5.tř. L. Melichová melichova2@zsvojnovicova.cz
Klub malých objevitelů  ST NAPLNĚNO Učebna 2.A 1.-3.tř. Mgr. K. Vodrážková vodrazkova@zsvojnovicova.cz
Hejbni mozkem ÚT 15:00-16:00 viz přihláška 2.-4.tř. D. Novotná novotna@zsvojnovicova.cz
Hravý jazýček I. ÚT/ČT   5.vyuč.hod. Přípravka     0.A Mgr. V. Ziková zikova@zsvojnovicova.cz
             

ÚPLATA za ZÚ: 

Číslo účtu E-peněženky: 43 - 43 22 52 02 77/ 0100
Variabilní symbol: každý žák má přiřazený svůj variabilní symbol - viz web školy, sekce JSEM RODIČ - E-POKLADNA
Zprávy pro příjemce: příjmení a jméno žáka třída
Měsíčně se za jeden (i více) ZÚ odečítá dle VS žáka z účtu E-peněženky 200,- Kč

Úplata za účast v ZÚ žáků přihlášených do školní družiny je zahrnuta do úplaty za školní družinu.

Úplata za účast v ZÚ žáků přihlášených do školního klubu je zahrnuta do úplaty za školní klub.

 

VĚDA NÁS BAVÍ - PO - 15:00-16:00 - Učebna 6.C - lektor - phajkova@vedanasbavi.cz

Úplata: 1195,- Kč/pololetí

------------------------------------------------------------------------------------------
 
Informace: 601 562 102

Těšíte se na letošní lyžařský kurz?


Ne
89
Ano
100

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova