03. 04. 2019

Schůzka třídních důvěrníků

Schůzka důvěrníků proběhla 8.4. Termín následující schůzky bude upřesněn před příštími ...více
07. 11. 2018

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 24. 9.2018 19. 11.2018 15. 4.2019 Pokud není ...více
06. 11. 2018

Obecné informace ke sběru papíru

Základní informace k organizaci sběru papíru pro tento školní rok zde. ...více
05. 11. 2018

Prázdniny v Itálii

ITÁLIE, Lido degli Estensi, kemp Mare Pineta, 12. - 21. 7. 2019, C ...více

Zájmové útvary - obecné informace

Školní/klubové ZÚ mají rozvíjet nadání a šikovnost dětí, předpokladem je zájem dětí o činnost v daném ZÚ. 

PŘIHLÁŠKY do zájmových útvarů (ZÚ) rozdávají vedoucí ZÚ.

Přihlášku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá žák nebo jeho zákonný zástupce vedoucímu zvoleného .

Přihlášením dítěte do ZÚ se zákonní zástupci zavazují k aktivní spolupráci - zajišťují pravidelnou docházku dítěte na schůzky (minimálně 1 pololetí) a omlouvají každou jeho případnou absenci.

Případné odhlášení ze ZÚ je nutno oznámit PÍSEMNĚ vedoucímu ZÚ, popř. vedoucí ŠK. ODHLÁŠKA je k dispozici u vedoucích ZÚ, v recepci školy a ve ŠK. 

Činnost ZÚ probíhá v období ŘÍJEN - KVĚTEN.

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

NÁZEV DEN HODINA MÍSTO VĚK VEDOUCÍ KONTAKT
SPORTOVNÍ                                                  (TV 1 = tělocvična „velká škola“, TV 2 tělocvična „Paprsek“)
Florbal ČT 15:30-16:30 TV 1 NAPLNĚNO Mgr. J. Hájek hajek@zsvojnovicova.cz
Florbal 2 ST 14:00-15:00 TV 1 NAPLNĚNO Mgr. J. Vosyka vosyka@zsvojnovicova.cz
Stolní tenis PO 14:30-15:30 TV 1 NAPLNĚNO L. Himmelová himmelova@zsvojnovicova.cz
Míčové hry pro méně pohybově nadané PO 15:00-16:30 TV 2 3.-4.tř.  P. Kušnírová kusnirova@zsvojnovicova.cz
Sporťáček ST 15:00-16:00 TV 1 1.-2.tř. Mgr. L. Tomevová tomevova@zsvojnovicova.cz
TANEČNÍ, HUDEBNÍ a DRAMATICKÉ        
XXX            
TVOŘIVÉ
Keramika PO 14:30-16:00 Dílny 4.-5.tř. M. Trenkvicová trenkvicova@zsvojnovicova.cz
Malí kuchaři ÚT 15:00-17:00 Kuchyňka 2.-3.tř. Bc. N. Novotná blaskova@zsvojnovicova.cz
Vařečka ČT 15:00-16:30 Kuchyňka NAPLNĚNO K. Gazdíková gazdikova@zsvojnovicova.cz
Bavlnka PO 14:00-15:30 ŠK 4.-9.tř. J. Vodrážková vodrazkova2@zsvojnovicova.cz
ROZVOJ NADÁNÍ
Hravý jazýček  ČT 12:50-13:35 Učebna 0.A PŘÍPRAVKA Mgr. V. Ziková zikova@zsvojnovicova.cz
 

ÚPLATA za ZÚ: 

Číslo účtu E-peněženky: 43 - 43 22 52 02 77/ 0100
Variabilní symbol: každý žák má přiřazený svůj variabilní symbol - viz web školy, sekce JSEM RODIČ - E-POKLADNA
Zprávy pro příjemce: příjmení a jméno žáka třída
Měsíčně se za jeden (i více) ZÚ odečítá dle VS žáka z účtu E-peněženky 200,- Kč

Úplata za účast v ZÚ žáků přihlášených do školní družiny je zahrnuta do úplaty za školní družinu.

Úplata za účast v ZÚ žáků přihlášených do školního klubu je zahrnuta do úplaty za školní klub.

 

 

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
3047
Ne
1854

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova