06. 07. 2018

Chorvatsko 2018

Spolek rodičů a přátel ZŠ Vojnovičova z. s., Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičov ...více
25. 06. 2018

Průzkum přepravních vztahů v Ústí nad Labem

Naše škola byla oslovena s požadavkem pomoci s vyplněním dotazníku. Děti přinesou domů ...více
15. 06. 2018

Příspěvek na ozdravný pobyt

Pojišťovna VZP nabízí příspěvek na ozdravný pobyt žáků - svých pojištěnců. Nutnos ...více
10. 05. 2018

Zápis - přijatí žáci

Seznam dětí přijatých do nového školního roku 2018/19 najdete zde. ...více

Rozpis zájmových útvarů pro šk. r. 2017-18

PŘIHLÁŠKY do zájmových útvarů (ZÚ) jsou k dispozici u vedoucích ZÚ.  

Přihlášku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá žák nebo jeho zákonný zástupce vedoucímu zvoleného .

Případné odhlášení ze ZÚ je nutno oznámit PÍSEMNĚ vedoucímu ZÚ, popř. vedoucí ŠK. ODHLÁŠKA je k dispozici u vedoucích ZÚ, v recepci školy a ve ŠK. 

Činnost ZÚ probíhá v období ŘÍJEN - KVĚTEN.

(do seznamu přibudou ještě další dva ZÚ - Florbal pro 6.-9.tř. a jeden ZÚ pro 1.tř. zaměřený na taneční pohyb)

NÁZEV DEN HODINA MÍSTO      VĚK VEDOUCÍ KONTAKT
SPORTOVNÍ                                            (TV 1 = tělocvična „velká škola“, TV 2 tělocvična „Paprsek“)
Florbal ČT 15:30-16:30 TV 1 2.-5.tř. Mgr. J. Hájek hajek@zsvojnovicova.cz
Stolní tenis PO 14:30-15:30 TV 1 4.-9.tř. L. Himmelová himmelova@zsvojnovicova.cz
Míčové hry pro méně pohybově nadané ČT 15:00-16:30 TV 2 3.-4.tř.  P. Kušnírová kusnirova@zsvojnovicova.cz
Florbal 2 ST 15:15-16:15 TV 1 6.-9.tř. Mgr. D. Macas

macas@zsvojnovicova.cz

TANEČNÍ, HUDEBNÍ a DRAMATICKÉ        
Písnička PO 15:00-16:30 ŠD 2 0.-5.tř. J. Kudrnová kudrnova@zsvojnovicova.cz
Taneční hrátky ÚT 15:00-16:00 1.A 1.tř. Mgr. M. Kindermannová kindermannova@zsvojnovicova.cz
TVOŘIVÉ
Keramika PO 14:30-16:00 Dílny 4.-5.tř. M. Trenkvicová trenkvicova@zsvojnovicova.cz
Malí kuchaři ÚT 15:00-17:00 Kuchyňka 2.-3.tř. Bc. N. Novotná blaskova@zsvojnovicova.cz
Vařečka ČT 15:15-16:45 Kuchyňka 4.-9.tř. P. Milfaitová milfaitova@zsvojnovicova.cz
             
ROZVOJ NADÁNÍ
Angličtina hrou ST 15:00-16:00 Učebna 1.B 1.-3.tř. Mgr. L. Melichová melichova2@zsvojnovicova.cz
Anglická konverzace ST 14:00-15:00 Učebna 1.B 5.-9.tř. Mgr. L. Melichová melichova2@zsvojnovicova.cz
Klub malých objevitelů  ST 15:00-16:00 Učebna 2.A 1.-3.tř. Mgr. K. Vodrážková vodrazkova@zsvojnovicova.cz
Hejbni mozkem ÚT 15:15-16:15 Knihovna 2.-4.tř. D. Novotná novotna@zsvojnovicova.cz
Hravý jazýček  ÚT 12:00-12:45 Knihovna    Přípravka Mgr. V. Ziková zikova@zsvojnovicova.cz
             

ÚPLATA za ZÚ: 

Číslo účtu E-peněženky: 43 - 43 22 52 02 77/ 0100
Variabilní symbol: každý žák má přiřazený svůj variabilní symbol - viz web školy, sekce JSEM RODIČ - E-POKLADNA
Zprávy pro příjemce: příjmení a jméno žáka třída
Měsíčně se za jeden (i více) ZÚ odečítá dle VS žáka z účtu E-peněženky 200,- Kč

Úplata za účast v ZÚ žáků přihlášených do školní družiny je zahrnuta do úplaty za školní družinu.

Úplata za účast v ZÚ žáků přihlášených do školního klubu je zahrnuta do úplaty za školní klub.

------------------------------------------------------------------------------------------

VĚDA NÁS BAVÍ - PO - 15:00-16:00 - Učebna 6.C - lektor - phajkova@vedanasbavi.cz

ZÚ zahájil svou činnost již v září.

Úplata: 1195,- Kč/pololetí (ZÚ "Věda nás baví" nespadá pod ŠK)

------------------------------------------------------------------------------------------
 
Informace: 601 562 102

Těšíte se na velké přestávky venku?


Ne
2556
Ano
3538

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova