29. 09. 2017

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Ředitelka Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, vy ...více
28. 09. 2017

NABÍDKA sportovních kurzů

LVK-I. – TELNICE (příměstský kurz: zimní pobyt v horách s lyžařským výcvikem ...více
21. 09. 2017

Sběr papíru

Sběr papíru se koná ve dnech 21. a 22. 9. 2017  na asfaltovém školním hřišti. ...více
01. 09. 2017

Změna školního informačního systému

Vzhledem k nespokojenosti rodičů i učitelů s uživatelskými vlastnostmi informačního sy ...více

Vážení uživatelé školní jídelny,

občas se stává, že není při výdeji obědů k dispozici oběd č. 2, přestože jste si ho objednali.

Je to dáno tím, že oběd č. 2 se dodává pouze jen při 50 objednaných porcí.

Děkujeme za pochopení. 

Obecné informace


STRAVOVÁNÍ ŘÍJEN 2017

Cena obědů za měsíc říjen činí:

žáci ve věku 6 až 10 let 20,- Kč x 20 400,- Kč

žáci ve věku 11 až 14 let 21,- Kč x 20 420,- Kč

žáci ve věku 15 let a více 22,- Kč x 20 440,- Kč

 

Pokyny pro platbu

číslo účtu: 3783580227/0100

variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka nebo přidělené EČ

specifický symbol: 7

Všechny platby musí být provedeny do 26. dne předchozího měsíce.

 

Přeplatky - stravování

Vzniklé přeplatky se převádějí do nového školního roku.

Na vyžádání lze přeplatek vyplatit v hotovosti nebo vrátit na bankovní účet. Žádosti o vrácení přeplatku posílejte na jidelna@zsvojnovicova.cz popř. telefonicky na 733 125 723 vždy do 15. v červenci.

 

Způsob objednávání

Rodiče, kteří zaregistrovali své dítě, odevzdali číslo účtu a rodné číslo si po zaplacení částky mohou měnit nebo odhlašovat jídlo na adrese www.strava.cz — číslo zařízení 2077.

 

Odhlašování

V případě nemoci strávníka se peníze nevrací, ale automaticky se převádí do dalšího měsíce. Odebrat oběd má právo každý strávník. Jídla se konzumují ve školní výdejně s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole – možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit elektronicky, telefonicky nebo osobně v sekretariátu či na terminálu u školní výdejny. Telefon jídelna – 733 125 723, 475 669 149.

 

Při ztrátě či zapomenutí čipu nebo karty

bude oběd vydán v době od 13:35 do 13:45 hodin.

Pro případ, že budete nespokojeni s kvalitou stravy, nabízí vedoucí školní vývařovny ZŠ Pod vodojemem ochutnávku jídel pro rodiče.

Těšíte se na letošní lyžařský kurz?


Ne
89
Ano
100

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova