28. 11. 2018

Zápis do 1. tříd a nuláčku

Těšíme se na nové žáčky, kteří mají zájem nastoupit do našich prvních tříd. Další z ...více
07. 11. 2018

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 24.9.2018 19.11.2018 15.4.2019 Pokud není tř ...více
05. 11. 2018

Prázdniny v Itálii

ITÁLIE, Lido degli Estensi, kemp Mare Pineta, 12. - 21. 7. 2019, C ...více
02. 10. 2018

Schůzka třídních důvěrníků

Termín následující schůzky: 8.4.2019. Schůzka třídních důvěrníků se zpravidla koná&nbs ...více

INFORMACE KE ŠKOLNÍ ELEKTRONICKÉ POKLADNĚ
 
Vážení zákonní zástupci, chceme Vás seznámit s novým systémem placení celoškolních nebo třídních akcí, školní družiny, školního klubu a školních kroužků. Výhodou tohoto nového systému je, že každé dítě bude mít svou tzv. „zálohovou peněženku“ (dále jen záloha), na kterou zákonný zástupce posílá bezhotovostně peníze a o nic jiného se již nemusí starat. Veškeré platby se po doložení seznamu účastníků strhnou automaticky po uskutečnění akce. Přednostně se vždy bude strhávat platba za školní družinu, školní klub a případně za školní kroužky. Škola bude pravidelně prostřednictvím e-mailu zasílat měsíční výpis a informovat zákonné zástupce o stavu peněz na zálohách, včetně jejich pohybů. Zákonný zástupce proto musí tímto způsobem hlídat stav na zálohách a včas poslat další částku. 
 
Podrobné informace:
 
1. Škola má pro tyto účely zřízen účet: 43-4322520277/0100 vedený u KB v Ústí nad Labem.

2. Každý žák má svůj variabilní symbol, který se nebude během školní docházky měnit.

3. Zákonní zástupci mohou poslat částku na školní rok jednorázově, nebo podle svých možností po částkách. Čerpání během školního roku je individuální podle jednotlivých žáků. Je však třeba si dát pozor na to, aby byl na záloze dostatek peněz, hlavně v případě docházky do školní družiny nebo školního klubu.

4. Zákonní zástupci budou pravidelně informování o stavu zálohy a o uskutečněných platbách. Lze si též vyžádat mimořádný výpis. Nevyčerpané prostředky lze převádět do dalšího školního roku. Při ukončení školní docházky se nevyčerpané peníze zašlou zpět na účet zákonných zástupců.
 
Konkrétní příklad platby:

číslo účtu: částka: variabilní symbol VS: zpráva pro příjemce:
43-4322520277/0100 1.000,- Kč 24 Emil Nový, 1. A

Variabilní symbol dítěte – VS bude platit po celou dobu školní docházky. Aktuálně Vám jej sdělí kontaktní osoba (viz níže).
 
Kontaktní osoba k školní elektronické pokladně:
 
Ing. Jitka Škreková - telefon 475 669 146; e-mail: skrekova@zsvojnovicova.cz

Pokladní hodiny:

PO:                  8:00 – 9:00          14:00 – 15:00

ÚT:                  8:00 – 9:00                         

ST:                  8:00 – 9:00          14:00 – 15:00

ČT:                  8:00 – 9:00                         

PÁ:                  8:00 – 9:00          14:00 – 15:00

konzultační hodiny - dle předchozí dohody

 

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
1229
Ne
161

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova